Kurulum

Kurulum

Arka-Uç Kurulumu

composer create-project codenteq/imtihan
cd backend && composer install && yarn install
cp .env.ACME .env
⚠️

.env dosyasının varlığını kontrol edecek, eğer varsa, lütfen dosyayı aşağıdaki ayrıntılarla manuel olarak güncelleyin.

  DB_CONNECTION=mysql
  DB_HOST=127.0.0.1
  DB_PORT=3306
  DB_DATABASE=imtihan
  DB_USERNAME=root
  DB_PASSWORD=
⚠️

.env dosyasının varlığını kontrol edecek, eğer varsa, lütfen dosyayı aşağıdaki ayrıntılarla manuel olarak güncelleyin.

php artisan migrate --seed

İmtihan'ı Kullanmaya Başlayın

Bir üretim sunucusunda

 • Etki alanınızı tarayıcıda açın. Örneğin:
 • http://ACME.com

Yerel cihazınızda

php artisan serve || sail up

Etki alanınıza portal olarak nasıl giriş yapılır?

Git https://localhost:8000

Ön-Uç Kurulumu

cd frontend && yarn install && yarn dev
cp .env.ACME .env

Yapılandırma

⚠️

.env dosyası yoksa, komut istemlerinde ayrıntıları sağlamanızı isteyecektir.

  NEXT_PUBLIC_BACKEND_URL=http://localhost:8000
  NEXT_PUBLIC_IMAGE_URL=http://localhost:9000

İmtihan'ı Kullanmaya Başlayın

Bir üretim sunucusunda

 • Etki alanınızı tarayıcıda açın. Örneğin:
 • http://ACME.com
⚠️

Arka uçta --seed komutunu kullandıysanız, otomatik bir kullanıcı oluşturdunuz! Kullanıcının şifresi password olarak ayarlandı!